ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಕಡಲೆ ಚಟ್ನಿ, ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ, ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲಾ ತಿಂದಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಬಾಳೆ ಕಂದಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಟ್ನಿ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ...ತಿಂದಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ...

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
20 mins
COOK
10 mins
SERVING 5

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data