ಪ್ಲಮ್‌ ಕೊಕನಟ್‌ ಕೇಕ್‌

ಕೇಕ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ಲಮ್‌ ಕೇಕ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದೂ ಹಿರಿಯವರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಕೊಕನೆಟ್‌ ಹಾಕಿರೋ ಪ್ಲಮ್‌ ಕೇಕ್‌ನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ...

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
10 mins
COOK
45 mins
SERVING 5

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data