ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ ಅಲ್ವಾ...ಆದರೆMoreಅಂಡ ಪೊಲಿ ನೋಡಲು ದೋಸೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿMoreಕಾಯಿರ್ ಚೆ ಪಾನೆಯನ್ನು ಬೆಂದ ಮಾವಿನಕಾಯಿMore
ಫುಟ್‌ ಕಾಡಿ ಇದು ಮರಾಠಿ ರೆಸಿಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ನೋಡಲು ಸೂಪ್‌ ರೀತಿಯಿದೆ.More
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯMore