ಶಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು

ಶಾವಿಗೆಯಿಂದ ಖಾರ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿಹಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ನಾರ್ಥ್‌ ಕಡೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಉಪ್ಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ಪಾಯಸಕ್ಕೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ....

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
10 mins
COOK
10 mins
SERVING 2

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MOREರವೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿMore

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data