ಬೇಬಿಕಾರ್ನ್‌‌ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಪೆಪ್ಪರ್‌‌ ಫ್ರೈಡ್‌‌‌‌‌‌ರೈಸ್‌‌

ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್‌‌‌ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕನ್‌, ವೆಜ್‌ , ಪ್ರಾನ್ಸ್‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ನಿಂದ ಕೂಡಾ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್...

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
30 mins
COOK
30 mins
SERVING 2

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE
ಇತರ ರೆಸಿಪಿಪುಲಾವ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಗೋವಾದಲ್ಲಿMore
ಪನೀರ್‌‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್‌ ಮತ್ತು ಬೇಬಿಕಾರ್ನ್ ಬಳಸಿ ಈ ಡಿಶ್‌More
ಫಿರುನ್‌‌ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ. ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೂ ಈ ಸಿಹಿಯನ್ನುMore
ಹೇರಳೆಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬೆಳಗಿನMore

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data