ಕುಂಗ್‌‌‌‌‌‌ಪಾವ್‌ ಟೋಫು ವಿತ್ ವೆಜಿಟೆಬಲ್ಸ್‌‌‌

ಮಾನ್ಸೂನ್‌‌‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೈಸಿ , ಡಿಲೀಶಿಯಸ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೋಯಾ ಮಿಲ್ಕ್‌‌‌‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಟೋಫು ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೆಬಲ್‌ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ...

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
15 mins
COOK
30 mins
SERVING 2

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE
ಇತರ ರೆಸಿಪಿಬ್ರೆಡ್ , ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಳಸಿMore
ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಕುಸಿನ್‌‌ನಲ್ಲೂ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.More
ಸೊಯಾಚಂಕ್ಸ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಟೀನ್‌ ಅಂಶವಿದೆ.More
ಶ್ರಿಂಪ್ಸ್‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಎಂದೇMore

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data