ವೆಜಿಟೇಬಲ್‌ ಗ್ರಿಲ್‌ಡ್‌ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌

ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗೋ ತಿಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌. ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ ಪ್ರೀಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ...

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
5 mins
COOK
10 mins
SERVING 2

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MOREಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನುMore

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data