ಹಾಟ್‌ ಅಂಡ್‌ ಸೊರ್‌ ನೂಡೆಲ್‌ ಸಲಾಡ್

ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ನೂಡಲ್ಸ್‌ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಟ್‌ ಅಂಡ್‌ ಸೊರ್‌ ನೂಡೆಲ್‌...

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
10 mins
COOK
30 mins
SERVING 4

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE
ಇತರ ರೆಸಿಪಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data