ಸ್ಟೀಮ್ಡ್‌‌ ಫಿಶ್ ವಿತ್‌ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಸಾಸ್‌‌

ಇಂಡಿಯನ್ ಕುಸಿನ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಮೀನನ್ನು ಫ್ರೈ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಚೈನೀಸ್‌‌‌ ಕುಸಿನ್‌‌ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೀಶ್‌‌ ಡಿಶ್‌‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನನ್ನು ಸ್ಟೀಮ್...

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
15 mins
COOK
30 mins
SERVING 2

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE
ಇತರ ರೆಸಿಪಿಗೋವನ್‌‌ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಫಿಶ್‌‌‌ ಗುಸೈಡೋ ರೆಸಿಪಿMore
ಚಿಕನ್‌‌‌ನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೂ ಗೋವಾದಲ್ಲಿMore

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data