ಶ್ರಿಂಪ್‌ ಎಗ್‌ ಫ್ರೈಡ್‌ ರೈಸ್‌

ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚೈನೀಸ್‌ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗ ತಿನ್ನೋದು ಫ್ರೈಡ್‌ ರೈಸ್‌. ಶ್ರಿಂಪ್‌ ಎಗ್‌ ಫ್ರೈಡ್‌ರೈಸ್‌ ನಿಮಗೆ ಚೈನೀಸ್‌ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನ ಫ್ರೈಡ್‌ರೈಸ್‌ ಟೇಸ್ಟ್‌ನ್ನು...

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
10 mins
COOK
15 mins
SERVING 2

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data