ಚಿಕನ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ

ಚಿಕನ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಚೀನೀ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ, ವೈಟ್‌ ರೈಸ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕನ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌. ಇದನ್ನು ಬ್ರೆಡ್‌...

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
20 mins
COOK
25 mins
SERVING 3-4

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data