ಡೇಟ್ಸ್‌ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಸಿಮಿ ವಾಂಟಾನ್ಸ್‌

ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಡೇಟ್ಸ್‌...

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
15 mins
COOK
30 mins
SERVING 2

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE
ವಾಂಟಾನ್ಸ್‌‌ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಸಾಸ್ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವ್‌ ಮಾಡಿ. ಹೋಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ. ಪ್ರತಿMore
ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಖರ್ಜೂರ ಎರಡೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆMore

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data