ಟಾಫಿ ಬನಾನ

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡೆಸರ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಕುಸಿನ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚೈನೀಸ್‌ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಡೆಸರ್ಟ್‌ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಫಿ...

ಡೇಟ್ಸ್‌ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಸಿಮಿ...

ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಡೇಟ್ಸ್‌...

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Dataಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಕುಸಿನ್‌‌ನಲ್ಲೂ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.Moreವಿಧವಿಧವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾದMore