ಸಿಜ್‌ಲಿಂಗ್‌ ಚಿಕನ್‌ ಚೈನೀಸ್‌ ಸೂಪ್‌

ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್‌ಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟರ್ಸ್‌ ಆಗಿ ಸೂಪ್‌ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ವೆಜ್‌ ಸೂಪ್‌, ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಸೂಪ್‌ ಕುಡಿದು ಬೇಜಾರ್‌ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿಜ್‌ಲಿಂಗ್‌...

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
10 mins
COOK
10 mins
SERVING 2

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data