ಚಿಕನ್‌ ಹಕಾ ನ್ಯೂಡಲ್ಸ್‌

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಕುಸಿನ್‌‌‌ಗಿಂತ ಚೈನೀಸ್ ಕುಸಿನ್‌‌‌‌ ಡಿಶ್‌‌ಗಳು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್‌‌‌. ಅದರಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಡಲ್ಸ್‌‌ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಚಿಕನ್‌‌‌ನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗದ...

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
30 mins
COOK
30 mins
SERVING 2

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MOREಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data