ಡೇಟ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಕೊಕನಟ್‌ ಪ್ಯಾನ್‌ಕೇಕ್‌

ಕರ್ಜೂರ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಸ್ವೀಟ್‌ನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಸ್ವೀಟ್‌ನ್ನು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಜೊತೆಗೂ...

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
10 mins
COOK
15 mins
SERVING 2

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MOREಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್‌‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿMore
ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕೊಲೆಟ್ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಇನ್ನುMore

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data