ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಶೆಜ್ವಾನ್‌ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌‌‌

ಇಂಡೋಚೈನೀಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂದರೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌‌. ಶೆಜ್ವಾನ್‌ ಸಾಸ್ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಸ್ಯಾಂಡ್‌‌‌ವಿಚ್‌‌ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
15 mins
COOK
30 mins
SERVING 2

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data