ಬೇಕ್ಡ್‌‌ ಸ್ಪೆಗಟಿ ಮೀಟ್‌‌‌

Loading the player...
ಸ್ಪೆಗಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಸ್ಪೆಗಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಟನ್ ಕೀಮಾ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಡಿಶ್ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
15 mins
COOK
60 mins
SERVING 2

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ


Playಕ್ವಿನೊವ ಮಿನಿ ಪಿಝಾ
ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿMore
Playಕೊಲಂಬಿ ಬಾತ್‌ (ಪ್ರಾನ್ಸ್‌ ಬಾತ್‌)
ಕೇಸರಿ ಬಾತ್‌, ವಾಂಗಿ ಬಾತ್‌, ಮಸಾಲಾ ಬಾತ್‌More
Playಚಿಕನ್‌ ಲಿವರ್‌ ಕರ್ರಿ
ಚಿಕನ್‌ ಲಿವರ್‌ ಕರ್ರಿಯು ತಮಿಳು ರೆಸಿಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆMore