ಚಿಕನ್ ವಿಂಡಾಲು

ವಿಂಡಾಲು ಗೊವಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಡಿಶ್‌‌. ಇದು ಸ್ಪೈಸಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಂಡಾಲು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್‌‌ ಕುಸಿನ್‌‌‌‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
30 mins
COOK
120 mins
SERVING 2

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE
ಚಿಕನ್ ವಿಂಡಾಲು ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್‌‌. 
ಇತರ ರೆಸಿಪಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data