ನಾನ್‌ಕಠಾಯ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್‌

ಇದು ಗೋವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟೀ ಟೈಮ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌‌‌. ಮೊಟ್ಟೆ ಬಳಸದೆ ಈ ಕುಕೀಸ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಎಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್, ಕಠಾಯ್ ಎಂದರೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌‌ ಎಂದರ್ಥ.

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Dataದೂದಾಂಚೆ ಫಾವ್‌‌‌ ಅವಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಗೋವಾದ ವಿಶೇಷMoreಸೋರೆಕಾಯಿ ಹಲ್ವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ವೀಟ್‌. ಇದು ಬಹಳ ರುಚಿಕರವೂ ಆಗಿದೆ.More
ಗೋವಾದ ಕ್ರಿಸ್‌‌ಮಸ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್‌‌ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂMore
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸೀಫುಡ್‌ನಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಡೆಸರ್ಟ್‌ಗೂ ಇದೆ.More