ಸೋರ್ಶೆ ಇಲಿಶ್

Loading the player...
ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಶೆ ಎಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಸಾಸಿವೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಸಾಸ್‌‌ನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಶಾ ಫಿಶ್‌‌‌‌‌‌‌ ಸೇರಿಸಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
15 mins
COOK
45 mins
SERVING 2

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MOREimage
ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಾವೆರ್ ಎಂದರೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆMore
image
ಬೆಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮ್ರೋರ್ ಎಂದರೆ ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ.More
image
ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಫೇಮಸ್‌ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲೂ ಈMore
image
ರುಯ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮೀನು. ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ತೋ ಎಂದರೆMore
image
ಓಲೆರ್ ಡಾಲ್ನಾ ಎಂದರೆ ಬೆಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ ಎಂದುMore